Qui định giờ học Lý thuyết, Giờ học Thực hành

Giờ học Lý thuyết:

Buổi sáng

Buổi chiều

Tiết 1: 7h00-7h50

Tiết 7: 13h30-14h20

Tiết 2: 7h55-8h45 

Tiết 8: 14h25-15h15

Tiết 3: 9h55-10h45

Tiết 9: 15h25-16h15

Tiết 4: 10h50-11h40

Tiết 10: 16h20-17h10

Tiết 5: 11h45- 12h35  

Buổi tối

 

Tiết 13: 17h30-18h20

 

Tiết 14: 18h25-19h15

 

Tiết 15: 19h25-20h15

 

Tiết 16: 20h15-21h10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giờ học Thực hành: Học Thực hành tính theo ca ( học 4 tiết liền, hoặc 5 tiết

học liền không giải lao)

Buổi sáng

Buổi chiều

Học từ 7h00. 

Học từ 13h00

 

 

 

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 30
Hôm nay: 626
Hôm qua: 594
Tổng cộng: 1073994